Allgemeine Sonderschule 4 v LINZI

Autor:   GRUNDSTEIN, Helmut Siegel

Realizace: 2009

Adresa:  Teistlergutstraße 23, Linz, Rakúsko, mapa

Zdroj: http://www.nextroom.at/building.php?id=33116&inc=home

Ceny: Ocenenie v kategórii občianske budovy, Obberosterreichischer Holzbaupreis 2009

Škola ASO4 sídlila pôvodne v budove postavenej v rokoch 1959-1960.  Tá bola však nevyhovujúca z hľadiska kapacity, bezbariérovosti i energetickej náročnosti a tak sa v roku 2008 pristúpilo k jej rekonštrukcii. Okrem rekonštrukcie pôvodného objektu bola realizovaná aj jeho nadstavba a prepojenie so susednou budovou. Vzhľadom na finančné možnosti a prácnost zvolili architekti ako materiál drevo.

Pre nový koncept bol kľúčovým fakt, že ide o školu, ktorá sa venuje nie len zdravým deťom, ale i deťom s problémom začleniť sa do kolektívu, deťom s fyzickým a psychickým postihnutím.

Škola sa nachádza vo štvrti so zástavbou prevažne rodinných domov. Objekt je situovaný vo svahu čo umožňuje v 1.NP a 2.NP priame prepojenie s exteriérom. Keď sme v rámci exkurzie túto školu navštívili, moja prvá myšlienka bola, že ide o menšiu administratívnu budovu. Okrem jednoduchého objemu k tomu v prvom rade prispel výber fasádneho obkladu a jeho farebné riešenie. Ten ako sme mali možnosť vidieť, nie je dostatočne odolný proti vonkajším vplyvom.

Z dispozičného hľadiska ide o klasickú školu, avšak v triedach sa vzhľadom na individuálne potreby žiakov nepreferuje frontálna výuka. Opakuje sa model nábytková stena s umývadlom + ľahké deliace prvky.  Tu by som rada poznamenala, že hoci myšlienka deliacich prvkov našla u učiteľov pozitívnu odozvu, konštrukčné detaily neboli premyslené. Vodiace lišty pôsobili podľa mňa neesteticky a rušivo. Hoci si architekti dali záležať na detailoch ako šatňové skrine s lavičkami, kovové dvere (kvôli magnetom) alebo okná v premostení symbolicky zoradené do názvu školy v braillovom písme, na celkovom výsledku sa to neprejavilo tak, ako napríklad v škole Robinson, ktorú sme v Linzi navštívili tiež.

Zpracoval: Renáta Véghová

Fotky: Eva Bírová, Ivana Linderová

ASO4_3

ASO4_4

ASO4_1

ASO4_2

ASO4_5Comments are closed.