Radnice Eindhoven

Autor: 1957 Johannes Antonius van der Laan 2002 architecten en|en a Staal/Christensen

Realizace: 1957 Stará budova 2002 Rekonstrukce

Adresa: Stadhuisplein 10, 5611 EM, Eindhoven, Holandsko

Zdroj: eindhoven.nl, MIMOA Architecture Guide Eindhoven

Potřebu nové radnice pociťoval Eindhoven v čase těsně před vypuknutím druhé světové války. Soutěž byla vypsány v roce 1938 a vyhrál ji Johannes Antonius van der Laan avšak díky vypuknutí druhé světové války v roce 1939, byla výstavba radnice odložena a dostala se na pořad dne až v roce 1957. V tu dobu občané ven der Laanův návrh kritizovali jako zastaralý a I on sám připustil, že již není aktuální a celý svůj návrh předělal. Nový návrh byl přijímán velmi rozpačitě, protože znamenal úplnou změnu v jeho tvorbě. Nejvíce byla kritizována neucelenost jeho návrhu, kde se silně míchali historizující tendence s moderním proudem. Budovy byla nakonec realizována a nachází se v jižní části centra Eindohvenu.
V roce 2002, téměř 70let po vypsání první soutěže, pociťoval Eindohven potřebu radnici modernizovat. Soutěž vyhráli dvě spolupracující architektonické kanceláře,  architecten en|en a Staal/Christensen. Staal/Christensen měli na starost celkovou koncepci budovy a její členení a tvorubu nových prosturů, zatímco architecten en|en se starali o konkrétní řešení jednotlivých interiérů. Vznikla tak budovy, která plně respektuje kvalitu původní architektury ael zároveň jí doplňuje o mnohé moderní prvky jako skleněné stěny, barevné osvětlení a celkové pojetí zasedacích místností. Budova i přes místy poněkud neotřelý přístup k rekonstrukci nepůsobí nekompaktně. Zvláště pak použití velké prosklené střechy ve vnitřní zahradě, kterou měl v jedné ze svých variant již ven der Laan, dává budově spoustu nového prostoru.

Zpracoval: Michal Holpuch

Foto: buro Staal|Christensen

 Comments are closed.