Radnice Utrecht

Architekti: EMBT Arquitectes Associats

Místo: Neude Janskerkhof, Utrecht, Nizozemí

Realizace: 1999 – 2000

Budova radnice v Utrechtu prodělala nespočet proměn v průběhu času. Nynější podobu radnici vtiskl španělský architekt Enric Miralles a Benedeta Tagliabue. Autor vysvětloval svůj koncept formou historické slepenice několika domů a v navržené hmotě a výrazu stavby se snažil vyjádřit historickou rozmanitost stavby. Koncept je posílen divokou kombinací materiálů a forem. Celek pak působí dojmem spíše provizorní struktury, než hotové architektury.

Předprostor budovy vytváří zmatenou kompozici zmačkaných plechů, zdí zdánlivě nenesených, starých kamenných ostění a betonových slepenic. Zdánlivě nahodile umístěný vstup do budovy vede do foyer, kde jsou na stěnách nahodile rozvěšeny historické obrazy radních a starostů města.  Místy jsou stěny v pruzích zbaveny omítky a jsou tak přiznány cihlové zdi. Diskuzní sál je včleněn do historické hmoty vevnitř půdorysu a vzniká tak hmota ve hmotě. Prostory budovy působí jako nekonečné bludiště chodeb a schodišť. Každá chodba je jiná a je zdobena množstvím rozmanitého mobiliáře a každé schodiště je jiné konstrukce, materiálů, sklonu, nebo je nahrazeno rampou.

Zpracoval: Vít Gerhard

Zdroj: archiweb.cz, archdaily.com, utrecht.nlComments are closed.