Radnice Nieuwegein

Architekti: 3XN

Místo: Martinbaan 2, Nieuwegein, Nizozemí

Realizace: 2008-2011 / soutěž 2006

Nová radnice v obci Nieuwegein vznikla z popudu obrovského nárůstu počtu obyvatelstva. Za posledních 40 let přibližně osminásobně. V roce 2006 město uspořádalo soutěž na novou městskou radnici s přidruženými funkcemi knihovnou, úřadem, kavárnou a komercí. Stavba započala v roce 2008 a veřejnosti byla předána v březnu 2012. Mottem návrhu bylo propojení veřejné správy a blízké komerce s kontaktem v každodenním životě. Autoři se rovněž pokusili splnit požadavek otevřenosti a transparentnosti jakou by měla přinášet každá demokratická instituce. Rozdílné funkce v budově jsou uspořádány jako výsečově se překrývající patra, které se otevírají do příliš velkoryse řešeného vnitřního atria. Ústředním spojovacím prvkem jednotlivých podlaží je sochařsky pojaté spirálové schodiště. Přísun denního světla do atria je zajištěn velkým panoramatickým oknem v posledním podlaží. Pozitivně lze hodnotit veřejně přístupnou venkovní terasu rovněž v posledním podlaží.

Fasáda, která se na první pohled jeví jako plastická, je zdařilým optickým klamem předsazeného skleněného pláště s různě tónovaným sítotiskem. Nemalý objem stavby je tak chytře rozbit do plastického tvaru a zároveň je tímto částečným pláštěm řešeno stínění pracovních míst při fasádě.

U stavby se však nelze ubránit dojmu nadbytku prázdného až nevyužitého prostoru, vykrojeného pro objem atria v nepoměru k využitelné ploše a vynaloženým financím. Důstojnost veřejné stavby však tomuto objektu jistě nemůžeme odepřít. Z denního běhu života v nově vytvořeném bloku lze jednoduše vypozorovat převažující živost ve veřejných prostorech okolo obchodní pasáže, avšak ustávající v blízkosti veřejných institucí.

Zpracoval: Michal Stehlík

Zdroj: 3XN.com, archdaily.com, archiweb.cz, www.stadshuisnieuwegein.nl

 Comments are closed.