Parkovací dům Nieuwegein

Architekti: van Dongen-Koschuch

Místo: Nieuwegein, Nizozemí

Realizace: 2012

Nově přestavěný centrální blok města Niuwegein je koncipován v obdobném charakteru jako centrum města Almere. Obchodní pasáž s komercí, kulturními stavbami spolu s novou radnicí a bytovými domy je určena výlučně pedestrantům, zatímco doprava v podobě parkovacích garáží je zaústěna pod zem. Jedinnou výjimkou je parkovací dům dotvářející blok při Kunstclusteru. Důvodem k odklonu od konceptu segregace dopravy a pěších bylo nárazové vytížení parkovacích ploch v době konání velkých kulturních akcí. Podmínkou byla důmyslná připravenost projektu z ekologického hlediska. Bilance oxidu uhličitého eliminována systémem vzduchotechniky, která nesměla ohrožovat přímo přiléhající kulturní centrum a veřejný prostor.

Projekt prezentovaný jako „zelené plíce“ se snaží vystupovat v duchu této koncepce i navenek. Vnější fasáda do veřejného prostoru je ztvárněna jako systém schodišť procházející zelenou bambusovou fasádou. Čtyři metry široký kaskádový systém schodiště je na podestách a v mezipatrech osazen bambusem. Tuto myšlenku bohužel lehce degraduje potisk skleněného zábradlí s teatrálně působícím motivem natištěného motivu bambusu. Z podstaty se jedná o parkovací dům, čili rize užitkovou stavbu, která je až v přemíře „kamuflovaná“ sporadicky ekologickými opatřeními. Otázkou je zda je nový blok se striktně vyčleněnou dopravou šťastným řešením. Automobily ať už na silnici, či v klidové formě parkovacího domu do města patří. Co tedy s parkovacím domem, navazujícím na kulturní centrum a pěší veřejný prostor v projektu území bez automobilů?

Zpracoval: Michal Stehlík

Zdroj: archiweb.cz, archdaily.com, vd-k.euComments are closed.