‘De Rotterdam’ Building

Autor:          OMA – Rem Koolhaas

Realizace:  2013

Adresa:       De Rotterdam, Wilhelminakade 137, 3072 AR Rotterdam

Zdroj:          archdaily.com, designmagazin.cz, peri.cz

Projekt souboru budov od uznávaného architektonického studia OMA byl představen v roce 1997. Název reflektuje jak jednu z lodí společnosti Hooland America Line, která převážela emigranty z Evropy do USA. Loď pocházela z oblasti Wilhelminapier ležící u řeky Rýn, resp. jejího ramene Nová Máza, kde budova stojí. Samotná výstavba byla zahájena až v roce 2009.

Vzájemně propojené kvádrové masivy bývají označovány jako Vertikální město, v němž se kombinuje bydlení, kanceláře, hotel, konferenční sál, obchody, restaurace, kavárny a parkoviště. Hmotu 150 metrů vysoké stavby o 44 patrech a rozloze 162 000 metrů čtverečních tvoří tři vzájemně propojené věže z kovu a skla: v první věži je bydlení, ve druhé kanceláře a ve třetí věži se nachází hotel (ve spodní části) a bydlení. Vysoký sokl slouží jako poloveřejné místo ke schůzkám a spojnice mezi jednotlivými funkcemi domu, což ještě více podporuje velká vstupní hala v přízemí.

Příhradová konstrukce je sestavená ze systémových dílů, doplněných atypicky sestavenou ztužující vazbou. Uspořádání jednotlivých vazníků je variabilní a zohledňuje stávající tvar stavby i zatížení, stejně jako různé konstrukční části. Při dimenzování výšky nosníků v západní budově muselo být zohledněno velké zatížení vznikající kvůli velkému vyložení (až 8,88 m) dvou kompletních podlaží stavby a zároveň bylo nutné vzít v úvahu i minimální výšku níže položených podlaží: 3,52 m. Při realizaci prostřední a východní věže bylo možné využít zdvojené podlaží – zde vazníky neslouží pouze k přenosu sil z vyložení, ale také jako podpěrná konstrukce mezi stropy podlaží.

Soubor se nachází v bezprostřední blízkosti dalších architektonických dominant, jako Erasmus bridge od Van Berkel & Bos, budovy Renza Piana a World Port Center od Normana Fostera

Rem Koolhas, představitel studia OMA, o budově prohlásil: “Navzdory svému rozsahu a zdánlivé pevnosti, budova z posunutých bloků nabízí neustále se měnící se vzhled, odlišný od všech částí města. Skutečnost, že budova dnes nakonec opravdu stojí, představuje malý triumf ve vytrvalosti pro město, developera, zhotovitele a architekty.”.

Zpracoval: Martin Janoušek

Foto: Martin Janoušek, archdaily.com, peri.cz

 Comments are closed.