Utrecht

Umístění: Nizozemí

Počet obyvatel: cca 300 000

Rozloha: 99,32 km²

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Utrecht

Význam Utrechtu, čtvrtého největšího města v Nizozemí, tkví zejména v sídle největší univerzity v zemi a střediska církevní správy. Ve středověku se jednalo a nejvýznamnější město v oblasti dnešního Nizozemska. Město založili roku 48 n. l. Římané, kteří vybudovali na řece Rýn pevnost s názvem Traiectum, vztahujícím se k poloze u říčního brodu. Ta byla součástí řady pevností chránících severní hranici říše, a to zejména proti Germánům. V roce 1579 podepsalo sedm severních provincií Utrechtskou unii, která spojila jejich síly v boji proti Španělsku a která se stala základem Republiky spojených nizozemských provincií. Roku 1843 spojila železnice Utrecht s Amsterdamem, poté se Utrecht stal postupně hlavním železničním uzlem v Nizozemsku. V roce 1853 byla povolena obnova biskupství a Utrecht se znovu stal centrem nizozemské římskokatolické církve. V letech 1920–1930 se v Utrechtu vybudovala hlavní obytná pásma nazvaná Tuindorp a Oog in Al. Během druhé světové války byl Utrecht v držení Němců, od kterých je 7. května 1945 osvobodili kanadští vojáci.

Utrecht je významný jako městská památková rezervace s pozoruhodným urbanistickým uspořádáním. Kolem dómu založil biskup Bernold v 11. století na půdorysu ramen kříže čtyři chrámy: sv. Jana, sv. Petra, sv. Pavla a Panny Marie. Během 12. až 15. století přibyly další chrámy (sv. Salvátora, sv. Mikuláše, sv. Gertrudy) a kláštery (sv. Kateřiny). Zajímavý je však původ Dómského náměstí. Na jeho dnešním místě stávala původně hlavní loď katedrály sv. Martina z Tours, která byla částečně zničena během tornáda, které Utrecht postihlo roku 1674. Věž katedrály, která byla původně dominantou průčelí, stojí dnes tedy netradičně zcela samostatně. Významnou památkou moderní architektury je dům pro výtvarnici Truus Schröderovou od architekta Gerrita Rietvelda.

Utrechtská univerzita, založená roku 1636, je největší nizozemskou univerzitou. Zajímavostí je, že  sídlí přímo ve středu města, ale patří k ní i budovy na východě Utrechtu jako je například univerzitní kampus De Uithof.

Užitečné odkazy:

http://www.visit-utrecht.com/en/content/architecture

http://www.uu.nl/En/Pages/default.aspx

Zpracoval: Martin Kopecký

Foto: utrechtaanzee.nl, en.wikipedia.org

Úvodní foto: utrechtaanzee.nlComments are closed.