Alphen aan den Rijn – radnice

Autor:          Erick van Egeraat

Realizace:  2002

Adresa:       Stadhuisplein 1,  2405 SH Alphen aan den Rijn, Nizozemsko

Zdroj:          vlastní text, erickvanegeraat.com, mimoa.com, archiweb.cz

Foto: Lucie Lindovská, erickvanegeraat.com

Radnice v Aplhenu je velmi organickým dílem architekta Ericka van Eggerata. Jedná se o velkou budovy, svými rozměry se blíží velikosti celého městského bloku. Kromě tvaru je jejím nejvýraznějším prvkem skleněná fasáda s potiskem listů, která pokrývá hlavní průčelí budovy. Skleněný plášť má symbolizovat transparentní politické prostředí města, což je zdůrazněno rovněž proskleným velkým zasedacím sálem, který je vykonzolován nad vstupem do budovy. Vyčnívá tak z celého objemu směrem do středu města. V okolí radnice jsou rodinné domy, směrem k nim je celá hmota tvarově i materiálově umírněnější – organické tvary plynule přechází v ostré hrany, v kamenným a plechovám obkladem. Opravdové překvapení však čeká uvnitř budovy, kde po několika schodech vyjdete do velkého prostoru, který je otevřen přes celou výšku stavby. Po obvodu jsou vidět jednotlivá patra, kde z galerií vedou dveře do kanceláří, a pohodlným schodištěm lze vystoupit do prvního patra, kde se nachází zasedací sál a přepážky. Slunce vrhá na zatažené rolety stíny listů, kterými je potištěno sklo na fasádě, a spolu s výraznými dřevěnými sloupy v interiéru dotváří celou atmosféru, kterou nelze uspokojivě zachytit ve fotografii. Vnitřní prostor této stavby, oproti jejímu zevnějšku, působí až nad očekávání příjemně.

Zpracovala: Lucie Lindovská

 Comments are closed.