Radnice v Dongen

Autor:          RAU

Realizace:  2001

Adresa:     Hoge Ham 62, 5104JJ, Dongen, Nizozemsko

Zdroj:        vlastní text, www.mimoa.eu

Foto:          www.schropp.nl, www.dongen.nl

Původní radnice v Dongen byla postavena roku 1857 a od té doby několikrát rekonstruována a rozšiřována až do dnešní podoby, která vyústila v jakýsi konglomerát budov ukazující postupný historický vývoj města. V roce 2001 byl ateliér RAU pověřen  reorganizovat a znovu rozšířit radnici. Vznikl tak návrh na nový prosklený plášt, který sjednocuje všechny stávající budovy. Rozšířená radnice se tak skládá z původních staveb, které jsou ukryty a chráněny touto novou prosklenou vrstvou. Vzniká centrální prostor, který přesto, že je krytý, působí velmi vzdušně a otevřeně. Prosklený plášť navíc funguje jako solární systém. Střecha je   pokryta solárními panely s dvojitou funkcí, kromě produkce energie ze slunce, zároveň poskytují stínění. Celý komplex se tak stal jak fyzicky tak esteticky jednotným. RAU pak navíc radnici ještě rozšířilo o nový prostor, běžně používaný jako obřadní síň, který se propisuje do fasády především výrazným titanovým obkladem. Hlavní prostor směřuje na jižní stranu do malého náměstí. Prosklený plášť získala ale také strana na uliční straně a vytváří tak hlavní vstup pro návštěvníky. Cílem projektu bylo mimo jiné také ukázat perspektivu využívání obnovitelných zdrojů energie a technické a estetické možnosti solárních systémů, které mohou fungovat nejen na obytných ale také veřejných stavbách.

Zpracovala: Karolína Žižková

 

 Comments are closed.