KPN Telecom

Autor:         Renzo Piano

Realizace:  1997 – 2000

Adresa:       Wilhelminakade 123, Rotterdam

Zdroj:          www.mimoa.eu , www.architectuurinrotterdam.nl

V meste Rotterdam na brehu starého doku sa majestátne týči administratívna budova riaditeľstva holandskej telekomunikačnej spoločnosti KPN Telecom. Túto budovu navrhol taliansky architekt Renzo Piano. Diváka zaujme na prvý pohľad svojím vzhľadom. Môžeme na výzore stavby nájsť niekoľko zaujímavých prvkov. Dominantou sa stala jej naklonená fasáda podopieraná mohutným pilierom, ktorý tvarom a sklonom koexistuje s mostom Erasmus. Ďalším pútavým prvkom sú malé svetelné plochy umiestnené na sklenenej fasáde. Presne je ich 896 a ide o nízkonapäťové diódové svietidla. Tieto svietidla nahrádzajú reklamné pútače a majú schopnosť zobrazovať jednoduché animácie či logá. Vďaka tejto veľkej obrazovke sa propagujú služby telekomunikačného operátora. Z tvaru budovy sa dá vyčítať samotné rozdelenie dispozície. Červená hmota uprostred budovy má charakter komunikačného jadra, ktoré prepája kancelárske priestory situované po stranách. Budova pozostáva z dvoch častí rozdielnych výšok. Prvá časť (nižšia) obsahuje 16 poschodí a je tvarovo vertikálna, naproti tomu druhá časť stavby má 20 poschodí a je vychýlená od zvislej osi 5,9⁰. Celková plocha kancelárií je 20 000m².

Zpracoval:    Mária Pechová Riedlová

Foto:            Mária Pechová Riedlová, uk.phaidon.com, arch-tour.blogspot.cz

 Comments are closed.