TOWN HALL AND THEATRE IJSSELSTEIN

Radnice a divadlo Ijsselstein

 

Architekt: UN Studio

Realizace: 2000  

Adresa: Ijsselstein, Nizozemí

 

                Nově postavená radnice stojí na pomezí historického jádra a nově vzniklé kolonie rodinných domů. Budova je navržena jako homogenní objekt slučující v sobě několik různých funkcí. V první řadě jde o radnici pro malé město Ijsselstein, dále pak o divadlo a volnočasové centrum Fulcotheater a kavárnu.

                Hlavní myšlenkou návrhu bylo vytvoření osy pro pěší a cyklisty která spojuje historický střed města na severovýchodě a obytné zóny na jihozápadě. Jedno rameno domu tuto trasu překlenuje a vytváří tím otevřený průhled na blízký kanál. Celý parter až na vstupní část je střídmí a odmítavý, dům se pak obrací do svých dvorních částí. Je to z toho důvodu že ve větší části objektu jsou divadelní sály, kde by přemíra světla nežádoucí.

                Architekti chtěli co nejvíce zachovat ráz “ringu” obklopujícího střed města a zachovat co nejvíce zeleně. P roto jsou zazeleněné nejen centrální dvory budovy, ale  střecha. Celá budova je pak navržená jako železobetonový skelet,obložený světlezelenými skleněnými tvárnicemi, tak aby reflektovala s okolní přírodou.

 

Zpracoval: Pavel Hotař

Zdroj: unstudio.com, architectureguide.nlComments are closed.