Gymnázium Klaus

Autor:         Dietrich | Untertrifaller

Realizace:  škola 2003, sportovní hala 2011

Adresa:      Treietstraße 17b, 6833 Klaus

 

Nová budova školy a sportovní hala tvoří dva solitéry, které jsou ve druhém nadzemním podlaží vzájemně propojeny. Tohle propojení vlastně vytváří vstup – bránu do areálu školy a zároveň plní funkci přístřeší, které nabízí možnost přecházení mezi budovami suchou nohou, ať už venkem nebo vnitřkem. Situace objektů vymezuje předprostor, vstup a školní dvůr, který je vymezen budovami.

Vlevo se nachází budova školy. Konceptem této budovy je lineární jednoduchost, vnitřní prostor je tvořen otevřeným prostorem vstupní haly sloužící také jako aula a dále prostorem pro vyučování, který je trojtraktem. Široká chodba vedoucí skrz celou budovu má funkci komunikačního a shromažďovacího prostoru a šaten. Napravo, směrem do dvora jsou situovány  třídy, nalevo do ulice zázemí školy. Zajímavostí komunikačního prostoru je atrium mezi chodbou a třídami, které propichuje celou délku a výšku budovy, a díky střešním světlíkům tak poskytuje dostatek denního světla bez nutnosti umělého osvětlení a zároveň podporuje přehlednost a komunikaci mezi podlažími. Třídy s chodbou jsou spojeny ve všech úrovních několika mosty. Další zajímavostí jsou okna v třídách. Celá fasáda je prosklená, avšak úzký spodní pás oken je uskočen směrem dovnitř a při zatažení horní části poskytuje denní světlo, ale neoslňuje.

Sportovní hala je multifunkčním prostorem, jehož zajímavostí je 56 pyramidových světlíků, které rozptylují světlo v hale. Halu s výsuvnou tribunou lze rozdělit na dvě menší pomocí textilní příčky. Hala je částečně zapuštěna do podzemí, vstup a zázemí se nachází v prvním podzemním podlaží. Foyer je vizuálně propojen s halou. V budově se dále nachází multifunkční prostory pro družinu, školku či zkušebny k nácviku hudebních vystoupení.

 

Zdroj: vlastní text, www.nextroom.at

Foto: vlastní

Zpracovala: Barbora Olivíková

 

 

 Comments are closed.