Wallern | Komunitní centrum

Autor: Schneider & Lengauer

Realizace: 2009

Adresa: Wallern an der Tranttach, Schranne 3

 

Městečko Wallern s téměř třemi tisíci obyvatel leží v severní části Rakouska nedaleko Salzburgu. Budova komunitního centra je situována uprostřed trasy mezi historickým jádrem obce a novým sportovním areálem.

Stavba byla umístěna v proluce mezi rodinným domem a restaurací. Požadavkem zadavatele bylo vytvořit na původní minimální půdorysné stopě maximálně využitelný multifunkční prostor. Tato situace ovlivnila budoucí podivný tvar.

Při snaze o splnění požadavků se architekti rozhodli budovu ve druhém poschodí mírně vykonzolovat do ulice, čímž získali rozšířený prostor hlediště. Z tohoto rozhodnutí tedy plyne i poněkud netradiční extravagantní výraz budovy, který se zásadně odlišuje od okolní zástavby.

Funkčně je nové komunitní centrum napojeno na sousední restauraci. V přízemí tyto budovy společně sdílejí sociální zařízení a vstupní prostory. V zadní části vstupní haly se nachází malá šatna, kolem které se vchází do přízemní části sálu. Sál je poměrně vysoký – zhruba dvě třetiny jeho plochy zasahují do obou nadzemních podlaží. Část pod jevištěm je oddělitelná od zbytku sálu pomocí dřevěných posuvných stěn. Kontakt s ulicí zajišťuje velkoplošné otevíravé zasklení. Toto zasklení je z exteriérové strany vysoce reflexivní, čímž poskytuje maximální intimitu uvnitř.

Do druhého poschodí se vchází po schodišti z prostor šatny. Naproti schodišti je umístěno velké okno, mírně vytočené do malého náměstí. Jádro s výtahem opticky odděluje vstupní část od hlediště. Hlediště je možné flexibilně upravovat, například stupňovitě zvýšit pro zlepšení vizuálních vlastností. Celá budova je difuzně osvětlena pomocí světlíků ve střeše.

Veškeré provozy budovy jsou umístěny v suterénu. Stavba je navržena v nízkoenergetickém standardu a její konstrukce je provedena z monolitického betonu. K opláštění byly použity pláty TecuGold – slitina mědi a hliníku. Toto opláštění umožňuje velmi jednoduchou údržbu budovy, podle mého názoru však poměrně výrazně narušuje příjemný charakter ulice v malé horské vesnici.

 

Zdroj: vlastní text

Foto: Ondrej Palenčar

Zpracoval: Ondrej Palenčar 

 

 

 Comments are closed.