Kirchschlag | Farní centrum

Autor: Schneider & Lengauer

Realizace: dokončení stavby: 2008

Adresa: Kirchschlag bei Linz, Kirchschlag 29,4202

 

Krichschlag je vesnice nedaleko Linze se zhruba dvěmi tisíci obyvatel. Nové farní centrum zde bylo vystavěno v roce 2008. Dnes neslouží pouze věřícím, ale také velmi aktivním místním komunitám. To dokazuje také fakt, že existuje sedmdesát klíčů od budovy, které si rozebrali místní občané, aby mohli budovu kdykoliv pohodlně využívat.

Stavbu tvoří dvě hmoty. Na vyšší sportovní halu v pravé části parcely kolmo přiléhá nižší spojující krček se zázemím. Společně s kostelem tak půdorysně svírají tvar písmene U a vytvráří tak uzavřený prostor jakéhosi náměstí. Kompozice hmot je s ohledem na měřítko velmi příjemná.

Vchod do budovy nepůsobí honosně, a nechává vyznít důležitost stavby kostela. V prvním nadzemním podlaží „krčku“ se nacházejí především prostory sloužící knězi a ministrantům. Sakristie umístěna hned u vchodu spojuje starou část (kostel) s novou. Dále se zde nachází recepce, farní knihovna, denní místnost pro kněze a sociální zázemí. V příčném traktu je pak umístěna flexibilní multifunkční hala. Hala slouží nejen ke sportovním účelům, ale také pro hraní divadla, promítání filmů a podobně. Pásové okno v jižní části haly umožňuje difuzní bazilikální osvětlení. Velkou výhodou je také možnost otevření kovových vrat v přední části haly a tedy možnost jejího propojení s exteriérem. V letních měsících tak je možné hrát například divadlo pro občany na náměstí.

Podzemní podlaží vyrovnává výškový rozdíl v přední a zadní části stavby. Nachází se zde nejen technické zázemí budovy, ale také místnosti pro dětskou besídku, kde probíhá program pro nejmenší během mše, ale například i příprava na biřmování. Dále v části pod sportovní halou najdeme místnost sloužící k nácviku tance, pěveckému sboru a podobně. Nachází se zde i malá kuchyňka zajišťující občerstvení.

Velmi zajímavé je pak umístění márnice / kaple posledního odpočinku. Stěny márnice jsou opatřeny zlatým oplechováním. Zde je možné vykonat poslední pomazání a rozloučení se se zemřelým. Ideálně je zajištěn provoz těchto poměrně nesourodých funkcí. Márnice i denní centrum mají svůj vlastní vstup.

 

Zdroj: vlastní text

Foto: Ondrej Palenčar

Zpracoval: Ondrej Palenčar

 Comments are closed.