Radnice s víceúčelovým sálem v Ottensheimu

Autor: SUE Architekten

Realizace: 2010

Adresa: Marktplatz 7, Ottensheim

 

Ottensheim je městečko s 4,5 tisíci obyvateli. Jeho srdcem je asi 160m dlouhé náměstí, které bylo v roce 2001 upraveno Borisem Podreccou. Na nároží s ulicí Linzer St rasse stojí rohový dům, který byl v katastrofálním stavu; vlastnila jej obec, která uvažovala o demolici.Po několika studiích byla budova prohlášena za památkově chráněnou a místní rada se rozhodla umístit sem kanceláře. V roce 2005 byla vypsána soutěž na přestavbu a rozšíření, které se mohli zúčastnit architekti z celé Evropy. Jednohlasně zvítězili SUE Architekten, kteří přišli se skvělým nápadem – sál nebude úzce definovaný, nýbrž bude místem pro veřejný život, něco jako zastřešený veřejný prostor. Připojili jej tedy na severovýchodní stranu stávající budovy a otevírá se do Linzer Strasse prostřednictvím čtyřdílných posuvných skleněných dveří, které svojí výškou navazují na římsu starého objektu. Sál spojuje interiér s ulicí a na druhé straně s nádvořím radnice. Nabízí prostor pro oslavy, trhy a zasedání vedení města. Lze jej rozdělit na dvě nestejně velké části. Ta menší, orientovaná do ulice, byla v době návštěvy zařízena jako obřadní síň. Nový objekt navazuje na starý a vytváří nový, sjednocený celek. Barva, proporce a materiály jsou zvoleny tak, aby vytvářely novou interpretaci historického domu, přesto je přístavba rozeznatelně nezávislá a současná součást celku. Architekti použili ze staré budovy vše, co se dalo zachovat, ať už na stejném nebo jiném místě. Díky tomu je historie patrná ve všech místnostech. Ve 2NP dominuje okno s hliníkovým rámem, které přechází až na střechu – luxus horního osvětlení a výhledu na oblohu je dopřán vedoucímu stavebního úřadu. Na střeše je směrem do nádvoří umístěna terasa, na které mohou zaměstnanci obědvat a nasávat slunce.

 

Zdroj: vlastní text

Foto: Lucie Nippertová, http://www.architecturenewsplus.com/

Zpracoval: Lucie Nippertová

 Comments are closed.