Rodinný dům

Rodinný dům

Autor: –

Realizace: –

Adresa: Švýcarsko, Samedan, Mulins

Zdroj: –

Návštěvník městečka Samedan čerstvě vystoupivší z vlaku je hned přímo naproti místní železniční stanici konfrontován s jednoduchou hranolovitou stavbou tohoto úzkého 3-podlažního rodinnného domu. Kontrast s okolní tradiční zástavbou a jejími sedlovými střechami nemůže být větší, a přece stavba nepůsobí nepatřičně.

Objekt o přibližných rozměrech 5x12x8m krytý lokálně hojně používaným smrkovým dřevěným obkladem prakticky postrádá jakoukoli soukromou zahrádku, svůj spartánský a de facto zcela přístupný předprostor zpola ohraničuje pouze jednoduchou betonovou zídkou. Vchodové dveře kryje jednoduchá dřevěná markýza zavěšená na kovových táhlech. Jednoduchost, čistota výrazu a otevřené pojetí přístupu k soukromé stavbě nutně nastavuje zrcadlo trendu mohutných a těžce působících rodinných domů až chorobně skrývaných za hradbami vysokých plotů a neprostupných zdí, které vznikaly a vznikají v současné době v Česku i jinde a nastoluje otázku, jaký způsob života a pojetí sebe sama ve vztahu ke společnosti a hodnotám lze volit. A že lze volit čistě, s vkusem a důrazem na hodnoty toto drobné samedanské zjevení dokazuje více než dobře.

Zpracoval: Jan Stratílek

Foto: Jan Friml